Pagdating ng mga kaisipang liberal gaydatingsector com

Rated 3.86/5 based on 705 customer reviews

By continuing to use this site, you consent to the use of cookies.

We use cookies to offer you a better experience, personalize content, tailor advertising, provide social media features, and better understand the use of our services.

Binubuo ang Kilusang Propaganda ng mga ilustrado o mga Pilipinong nakapag-aral sa ibang bansa at Maynila katulad ni Rizal, Jaena at Del Pilar.

Lahat sila ay nagmula sa mayayamang pamilya sa Pilipinas. Ginamit ng Kilusang Propaganda ang kanilang pluma upang upang maipahayag ang kanilang mga kahilingan sa pamahalaang Kastila.

Sa kabilang banda, ang Katipunan naman ay naglalayong sugpuin ang patuloy na pagmamalabis at di makataong pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas tungo sa ganap na pagsasarili ng bansa.Kailangan natin alagaan ang kultura ng bansang ito at kaya natin ito kung ibabago natin ang kaisipan natin na may mahal para sa Pilipinas.Ang ganitong klaseng kaisipan ay nadala sa bansang ito dahil sa maraming dahilan.Mayroong kaunti ring Pilipino na hindi mapagmalaki sa sarili nilang pagkakakilanlan dahil nakilala na ng kanilang mga ninuno ang kultura ng Amerikano.Ang isa pang dahilan kung bakit mayroon tayong kaisipang kolonial ay dahil hindi masyadong mayaman ang Pilipinas.

Leave a Reply